PhDr. Jitka Douchová :: psychoterapie, poradenství, krizová intervence 


ZPŮSOB MÉ PRÁCE :

Jeho základem je individuální přístup ke každému klientovi.


Základem je úvodní vstupní rozhovor s anamnézou, s jejíž pomocí si zmapujeme společně základní „stavební kamínky“ dosavadního života, trvá cca 10 minut.


Jsem jako psycholog vázána povinností mlčenlivosti.


Jedná – li se o partnerskou problematiku, spolupráce může být jak v podobě individuální, tak párové terapie, kritériem volby je charakter problému a motivace zúčastněných.


Standardní délka jednoho sezení je 60 minut, po dohodě je možné domluvit 90 minut pro párové sezení, maximální délka konzultace je limitována 120 minutami.


Celkový počet sezení je individuální, záleží na hloubce problému. Na závěr prvního sezení vytváříme společný „kontrakt“ , jehož obsahem je předpokládaný počet setkání, intervaly mezi nimi.Někdy stačí i jednorázová konzultace – to v případě, že se jedná o akutní problém, v němž je vyžadováno spíše poradenství.